ติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์

นางชิดชนก จังพล
อาคาร ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง OFMH 2807 & 2812 ชั้น 28 อาคารเลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แบบฟอร์มติดต่อ

คำถามและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด