ที่ธนจิรา เราทุ่มเทเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้า เราเชื่อว่าแฟชั่นเป็นมากกว่าเสื้อผ้า คือวิธีการแสดงออกถึงตัวตน เรากำลังมองหาบุคคลากรที่สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นทีมของเรา และช่วยให้เรายังคงสร้างสรรค์สไตล์และนวัตกรรมใหม่ต่อไป

องค์กรของเรา

ร่วมงานกับ
TAN

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของทีมธนจิรา
เพื่อเติมเต็มธุรกิจที่ยั่งยืนของโลก

ความรับผิดชอบ:

 • บันทึกรายการรับเงินเป็นประจำทุกวันและ แจ้งปัญหาหากมีรายการผิดปกติให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีขาย ตลอดจนเตรียมรายงานภาษีขายในแต่ละสาขา
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่าย Operation และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้
 • ประสานงานการจัดส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องในงานลูกหนี้ กับฝ่าย Operation และ แผนกที่เกี่ยวข้องได้
 • กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องในงานบัญชีลูกหนี้ ที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบได้
 • ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี อย่างน้อย 5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้าน Credit control, การติดตามทวงหนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel
 • สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วง ตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และ การเจรจาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office: Excel, Word และโปรแกรมบัญชีต่าง ๆ (SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมี ประสบการณ์ด้านร้านอาหาร (F&B) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งข้อมูล

ความรับผิดชอบ:

 • การกระทบยอดสต๊อคในระบบ POS เทียบกับ SAP รายเดือน
 • ตรวจสอบธุรกรรมสินค้าคงคลังในระบบ POS และ SAP
 • สนับสนุนการวิเคราะห์ COST ตามช่องทางต่าง
 • สนับสนุนการสร้าง BoM และ Item Master
 • จัดทำรายงานสินค้าคงคลังประจำเดือนส่งให้หัวหน้างาน
 • แก้ไขปัญหาการออกสินค้าคงคลังร่วมกับแผนกอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ ใกล้เคียง หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือ ร้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์บัญชีต้นทุน 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office และ Microsoft Excel (Pivot-table) ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ ใน ระบบ SAP or SAP B1 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งข้อมูล

Job Highlights:

 • Creative
 • Graphic Designer
 • Boost up your skill

ความรับผิดชอบ:

 • Establishes and implements design and format standards and processes to produce consistent and high quality result
 • Ensures that project milestones and goals are met and adhering to approved budgets.
 • Reviews all store designs for consistency to design standards and working with project team to resolve design and construction issues in the documents.
 • Collaborate with Landlord, Legal, Business Development, and Marketing departments during the design phase to successfully represent each brand.
 • Create Corporate Identity - and overall usage.
 • Oversees / manage / coaching the graphic team on a creation of art / photo / artwork for each brands and also Corporate.

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • Bachelor degree or higher in Creative / Graphic Design / Art or relate field.
 • Good command of computer; Photoshop / Flash / Illustrator or relate program.
 • Direct experience in Creative field over 8 years.
 • Good Idea with Creativities.
 • Team leader and Team Player.
 • Decision making with management.
 • Time line control - Good working under pressure.
 • Good command of English.
ส่งข้อมูล

Job Highlights:

 • Marketing Strategies
 • Branding Strategies & Performance Improvement
 • CRM and Digital Marketing Programs

ความรับผิดชอบ:

 • Translate brand elements into plans and go-to-market strategies
 • Build the category vision and category plan with action based on thorough analysis of shopper, consumer, competitors, and market data.
 • Develop and execute marketing plan to establish and maintain brand awareness.
 • Analyze competitive data, consumer segmentation, and consumer insight to develop and improve tactics.
 • Seek out new marketing opportunities that fit with the brand by anticipating consumer trends.
 • Manage cross-functional teams of the brand and products launch project.
 • Create brand message and image that results in increased sales, brand loyalty and improving market share.
 • Develop and execute product launches and marketing programs of assigned categories such as promotional activities, digital, marketing events to drive the brand awareness.
 • Develop multi-channel online and offline marketing activities to achieve business objectives
 • Analyze the market trend, competitor performance and historical data for developing the branding strategy, make recommendations to improve business performance and to increase efficiency and effectiveness of marketing program.
 • Manage the marketing budget and P&L for events, campaigns and promotions across the business including the forecasting & allocation of samples to support campaigns
 • Work closely with Sales and Trade Marketing, identify trade needs and opportunities including develop pricing and distribution strategies
 • Lead the team to manage and collaborate with landlords for event and promotion development
 • Collaborate with landlords/mall marketing teams for event and promotion development
 • Oversee Visual Merchandising for all launch displays, merchandising, opening and renovation of counters, and events
 • Understand financial implications to achieve ROI targets on customer marketing activity and identify performance trends that can be leveraged during the forecasting process
 • Forecast and manage all POSM materials including samples, collateral, GWP’s, promo sets and adjust forecast based on trends in the business
 • Develop all CRM and digital marketing programs to drive sales performance
 • Manage and responsible for CRM to build and expand customer’s base
 • Identify new digital marketing opportunities that could help lead to increased conversion and awareness
 • Plan and execute digital and social media activities to drive the traffic and enhance the customer experience
 • Fiscal accountability of Marketing budget
 • Budget management and reporting
 • Develop and executive qualitative and quantitative market research. Track trends, analyzing market research & studies, making recommendations for the business
 • Ensure the regular and ad hoc reporting and information are delivered to the region as required

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing or related field.
 • At least 10 years of brand management working experience.
 • Proven experience in developing brand and marketing strategies.
 • Excellent problem solving and analytical skills,
 • Strong Strategic thinking, creativity, and proactive
 • Good Interpersonal & communication Skill
 • Fluent English in written and spoken
ส่งข้อมูล

ความรับผิดชอบ:

 • Developing and implementing strategies to increase sales.
 • Following market trends and presenting creative ideas.
 • Assist to implements marketing and advertising campaigns both offline & online.
 • Develop and execute marketing plan to establish and maintain brand awareness.
 • Prepare internal and external presentation materials and documents (e.g. memo, internal approval materials)
 • Assist in day-to-day project management, including coordination with key internal and external stakeholders.
 • Develop and implement for all launch displays, opening and renovation of counters, and events.
 • Develop and Manage merchandising, promotion, POSM, and other tools, also marketing. activities to ensure competitive in-store visibility and support sales.
 • Coordinate with marketing team in foreign market, Coordinate with agencies and suppliers in development and production of communication, promotional and sales support materials.
 • Coordinate with all related functions internal and external to support sales and marketing.
 • Research and analyze market trends in requirement areas.
 • Manage day-to-day documents and adhoc tasks for marketing department.
 • Collaborate with Merchandise and preparing all materials for Live Streaming.
 • Monitor on the expenses of activities on related task under job scope.
 • Executing all marketing and promotion and activities as planned.
 • Collaborate with mall marketing teams for event and promotion development.

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • Bachelor’s Degree in Marketing Management, Advertising, Communication or related fields.
 • At least 4 years’ experience in Marketing of Retails / Distributors / Modern Trade.
 • Having an experience in International market is a plus.
 • Well understanding and having knowledge on social media platforms.
 • Good interpersonal skills.
 • Fluent in English.
ส่งข้อมูล