กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเติบโต อย่างยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการ ใช้วัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิล (Recycle) ต่อได้ 100% ในการผลิตบรรจุภัณฑ์

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวปฎิบัติ อื่นๆ เช่น ใช้วัสดุธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการทำงานเพื่อลด การใช้แรงงานและลดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานเพื่อลดการใช้กระดาษ และบันทึกข้อมูลในลักษณะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้เม็ดพลาสติก ในการผลิตขวดได้ถึง
30%
โดยใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycle Pet หรือ rPET) มาผสมในกระบวนการ ผลิตขวดใหม่
แบรนด์ Harnn ใช้พลาสติก ลดลงมากถึง
937.7
กิโลกรัม
หรือเทียบได้กับหลอดพลาสติก รวมกัน 1,875,400 หลอด
ตั้งเป้าในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ที่สามารถใช้ซ้ำได้ หรือย่อยสลายได้
100%
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

นโยบายใช้วัสดุรีไซเคิล

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเดินหน้าปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สำหรับแบรนด์ Harnn โดยใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycle Pet หรือ rPET) มาผสมในกระบวนการผลิตขวดใหม่ ทำให้สามารถลดการ ใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตขวดได้ถึง 30% โดยเริ่มต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ คอลเลคชัน Juniper Atmos White Tea & Camellia และในคอลเลคชั่นใหม่ ส่งผลให้แบรนด์ Harnn ใช้พลาสติกลดลงมากถึง 937.7 กิโลกรัม หรือเทียบได้กับ หลอดพลาสติกรวมกัน 1,875,400 หลอด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ออกแบบ Shopping Bag หรือถุงใส่ผลิตภัณฑ์ ดีไซน์ใหม่ที่ผลิตจากวัสดุกระดาษคราฟต์ ผ่านกระบวนการรีไซเคิลในโทนสี Clay เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และได้ผลิตกล่องส่งของที่ทำจากกระดาษ รีไซเคิลเช่นกัน โดยกลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ หรือย่อยสลายได้ ให้ได้ 100%

นโยบายใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ในผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงวัตถุดิบที่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงได้หลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีและเลือกสรรวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ภายใต้แบรนด์ Harnn กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์มในการผลิตสบู่ ในส่วนของผลิตภัณฑ์บอดี้สครับ กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้ Natural Bead เช่น น้ำตาล เกลือ และวอลนัต ที่ไม่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติหลังการใช้งาน กล่าวคือ ไม่ทำให้เกิดสารปนเปื้อนในทะเลและลำคลอง นอกจากนี้ ในผลิตภัณฑ์กันแดด กลุ่มบริษัทฯ เลือกที่จะไม่ใช้สาร Octinoxate และ Oxybenzone ที่เป็นตัวทำลาย DNA ปะการัง รวมถึงคร่าชีวิตประการังอ่อนวัย จนปะการังไม่สามารถขยายพันธุ์ได้

นโยบายรณรงค์ใช้ถุงรีไซเคิล

กลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในวัน Earth Day ของทุกๆปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการผลิต Tote Bag ที่ใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ซึ่งเท่ากับขวด PET (ขนาด 250ml) 5 ขวด มารีไซเคิลอย่างถูกวิธี ให้มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบา สามารถนำมาใช้ซ้ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำ กระเป๋าหนังจากหนังที่เป็นตำหนิ (defect) เพื่อเป็นการลดขยะต่อสิ่งแวดล้อมและ ถือเป็นการนำของที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม