กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้คนในชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การจ้างพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องในการผลิตสินค้า รวมถึงแบรนด์สินค้าทุกแบรนด์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น แบรนด์ Marimekko ให้ความสำคัญด้านแรงงานอย่างมากโดยสินค้าต้องไม่ผลิตโดยการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง

การสร้างอาชีพ

กลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างอาชีพและรายได้ต่อเกษตรไทยโดยวัตถุดิบที่กลุ่มบริษัทฯ เลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Harnn จะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ สรรหาจากเกษตรกรในประเทศไทย เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์ม เป็นต้น

โครงการเพื่อสังคมต่างๆ

กิจกรรมบริจาคภายใต้โครงการ “บ้านพิงพัก” ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

กลุ่มบริษัทฯ ออกคอลเลคชัน “Harnn for Her” ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้แบรนด์ Harnn ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 ชิ้น สบู่น้ำมันรำข้าว เจลอาบน้ำ บอดี้บาล์ม และแฮนด์บาล์มกลิ่นกุหลาบหอมละมุน รวมถึงกระเป๋าผ้าลายริบบิ้นสีชมพู สัญลักษณ์แห่งการรณรงค์เรื่องโรคมะเร็งเต้านม เพื่อจำหน่ายและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “บ้านพิงพัก” ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายที่ยากไร้ โดยไม่แสวงหาผลกำไร

กิจกรรมบริจาคทุนการศึกษา

กลุ่มบริษัทฯ ออกแบบคอลเลคชัน Scent of Journey ภายใต้แบรนด์ Vuudh ในรูปแบบ Aromatic Charms ถุงเครื่องหอมจากธรรมชาติ โดยรายได้ 20% จากยอดจำหน่ายสินค้าในคอลเลคชั่นนี้ กลุ่มบริษัทฯ นำไปมอบเป็นทุนการศึกษา เพื่อต่ออนาคตให้กับเด็กๆ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์