TAN ก้าวไปข้างหน้าต่อเนื่อง ขึ้นแท่นเข้าคำนวณดัชนี sSET ปี 2567

18 มิถุนายน 2567

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN ได้รับคัดเลือกให้เข้าคำนวณในดัชนี sSET รอบครึ่งปีหลัง 2567 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2567)

นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล CEO, TAN ผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์และแฟชั่นลักชัวรี่ระดับภูมิภาค เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 21 บริษัทฯ ที่เข้าคำนวณในดัชนี sSET รอบครึ่งปีหลังของปี 2567 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งสะท้อนถึงหุ้น TAN ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-Float) และมีจำนวนหุ้นซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สอดรับกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพเติบโตสูงในระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ TAN มีแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตที่ชัดเจน ผ่านการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ อาทิ กลุ่มแฟชั่น, กลุ่มไลฟ์สไตล์, กลุ่มบิวตี้แอนด์เวลเนส, และกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีศักยภาพเติบโตสูง มีอัตราการทำกำไรที่ดีให้แก่บริษัทฯ สะท้อนผ่านผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

#TANACHIRA #TAN