เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน จัดกิจกรรม Company Visit : TAN

17 พฤศจิกายน 2566

ธนจิรา กรุ๊ป (TAN) นำโดย คุณธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน จัดกิจกรรม Company Visit : TAN โดยมีนักลงทุนจาก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย), KGI Securities และ NT Asset เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ อาทิ Pandora, Marimekko, Cath Kidston และ HARNN โดยผู้บริหารให้ข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจ พร้อมร่วมรับฟัง-แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจและเห็นภาพธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น รวมถึงโชว์ศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ณ บริษัท ธนจิรา รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2566

#TAN #TANACHIRA